Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Bodemvondsten op terrein van de Borg Fraam te Huizinge

Een half jaar geleden werd de Historische Vereniging benaderd door Menno Keizer uit Nijverdal, vroeger wonende in Ten Post.

Zijn vader werkte in 1959 bij de Grontmij, die toen bezig was met het egaliseren van het borgterrein Fraam bij Huizinge.

Menno is als kwajongen een keer met zijn vader mee geweest en heeft wat spulletjes op het terrein gevonden. Zoals hij zelf zegt, niet echt archeologische vondsten (anders had hij het ook niet mogen houden – en wij dus ook niet).

Het bijzonderste is wel de rekenpenning, tenminste volgens het bijgaand schrijven is het geen munt. Menno vond dat het nu wel de tijd was dat het in ons archief terecht kwam.

Het zijn inderdaad geen waardevolle dingen, maar het feit dat ze van de Fraam komen, maakt ze wel bijzonder. Dat is wel vaker zo met dit soort vondsten.

Jaren geleden vertelde Piet Kooi dat hij in diezelfde tijd daar een dakpan van de borg heeft gevonden. Hij zal toen ongeveer 15 jaar zijn geweest. Daarover had hij toen nog onenigheid met de heer Brongers omdat die zich de dakpan wilde toe-eigenen.

De Historische Vereniging is nu wel nieuwsgierig geworden of er nog meer mensen zijn die iets op het terrein van de Fraam hebben gevonden.

Reacties mogen naar: info@historischeverenigingmiddelstum.nl