Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Ewsum De borg en zijn bewoners

In deze bijzondere uitgave leest u de geschiedenis van de borg en zijn bewoners door de eeuwen heen. De borg die werd door jurist en historicus jhr. Mr. Johan Adriaan Feith een der fraaiste en schilderachtigste der Ommelanden genoemd, is zelf reeds lang verdwenen, maar het borgterrein is er nog steeds, inclusief de twee grachten. Alleen de verdedigingstoren uit 1472 rijst nog deels op uit het water.

Dit rijk geïllustreerde boek waarvan de tekst door Reint Wobbes is geschreven is door het SNS Fonds Middelstum volledig gesubsidieerd zodat de 1500 exemplaren die gedrukt zijn als cadeau kunnen worden weggegeven.

Het boek is dan ook gratis verkrijgbaar in de theeschenkerij van Ewsum Oosterburen 1 in Middelstum