Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Programma Voorjaar 2022

Het bestuur van de Historische Vereniging heeft het programma betreffende het voorjaar van 2022 klaar.

Woensdag 23 maart lezing door Jan van den Broek. Tussen Hunze en Fivel.

In maart 2013 heeft dr. Jan van den Broek voor de Historische Vereniging Middelstum een voordracht houden over het thema ‘Middelstum en het water’. In de daarna volgende jaren heeft hij zijn onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van het landschap van Noord-Groningen voortgezet. Door gebruik te maken van hedendaagse hulpmiddelen, zoals digitale hoogte- en bodemkaarten, blijkt het mogelijk om tot nieuwe interpretaties van oude schriftelijke bronnen te komen. Op basis van dit voortgezette onderzoek zal hij op 23 maart 2022 nog eens over dit thema spreken. Meer dan in 2013 zal hij aandacht besteden aan de samenhang tussen de ontwikkelingen in de stroomgebieden van Hunze en Fivel. Twee processen zijn daarbij bepalend geweest: de bodemdaling als gevolg van de ontginningen en de opslibbing langs de zeekant en in de Fivelbaai. De overeenkomsten tussen de gebeurtenissen aan de west- en oostzijde van het ‘Woldland’ tussen Hunze en Fivel laten voorzichtige hypotheses toe met betrekking tot de chronologie van de processen. Het landschap is ontstaan in een eeuwenlange dialoog tussen mens en natuur. Inzicht in de wordingsgeschiedenis ervan draagt bij tot een grotere waardering voor het unieke karakter van dit gebied en maakt ons bewust van de kwetsbaarheid van dit natuurlijk en cultureel erfgoed.

Vita Nova – Middelstum –  20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties

Middelstum

Zaterdag 9 april staan we met een stand op de voorjaarsmarkt bij het Hippolytushoes

Woensdag 18 mei lezing door Derk Smit. Gewelfschilderingen in de Hippolytuskerk.

Tijdens het restauratiewerk aan de Hippolytuskerk van Middelstum in 1879 werden een aantal gewelfschilderingen zichtbaar, maar die werden al snel weer overgeschilderd. Bij de laatste restauratie in 1978 werd besloten om alle schilderingen weer onder het kalk weg te halen. De resultaten waren zo mooi en duidelijk dat iedereen die de kerk bezoekt uren omhoog kan kijken om steeds weer iets nieuws te ontdekken. De lezing van Derk Smit zal ondermeer gaan over het “kijken” naar de muurschilderingen. Wat zie je en wat kun je daarbij denken?

Door verschillende achtergronden en achtergrondinformatie ziet iedereen weer andere dingen. Derk is dan ook zeer nieuwsgierig naar wat u hem kunt vertellen.

Uiteraard komt Derk zelf uitgebreid aan het woord en toont hij zijn prachtige foto’s van de gewelfschilderingen, zoals ‘Een eend in de pot’. “Hier snap ik dus niets van”, zegt Derk. “U wel?” Het beloofd een humorvolle avond te worden.

Vita Nova, Middelstum – 20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties

Zaterdag 25 juni staan we met een stand op de streekproductenmarkt bij Ewsum