Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Storm Eunice velt boom begraafplaats.

De storm Eunice van 18-19 februari die over het hele land woede heeft ook schade veroorzaakt op de begraafplaats van Middelstum.
De bomen die op het pad staan tussen het oude en nieuwe gedeelte van de begraafplaats zijn al jaren oud en hebben een dusdanige hoogte bereikt dat ze veel wind vangen.

Een van de bomen heeft de storm Eunice niet kunnen weerstaan en ging plat.

De boom is op een graf met hekwerk terecht gekomen, dit hek en de drie grafbordjes van marbriet, kunnen dan ook als verloren worden beschouwd.


Gelukkig zijn er verder geen graven beschadigd door de vallende boom.


Er zit een groot gat in het pad en het is nu heel duidelijk te zien hoe hoog het grondwater staat, veel vastigheid zit er niet in de grond.


Tijdens de rondgang over de begraafplaats, door enkele vrijwilligers van de begraafplaats, zagen zij dat een boom in de heg aan de Delleweg kant, behoorlijk scheef stond en de grond rondom gescheurd en omhoog was gekomen.

De gemeente werd gewaarschuwd en deze ondernam terstond stappen zodat de boom, in samenwerking met Ritsema bomenkap uit Stitswerd, even later geen gevaar meer kon opleveren voor het doorgaande verkeer.


Binnenkort zal er een inspectie plaats vinden om te zien of er meerdere bomen gevaar opleveren op en rond de begraafplaats.