Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing: Ontwikkeling van het landschap van Noord-Groningen

De Historische Vereniging organiseert op woensdag 23 maart de lezing Tussen Hunze en Fivel, de ontwikkeling van het landschap van Noord-Groningen door Jan van den Broek
In maart 2013 heeft dr. Jan van den Broek voor de Historische Vereniging Middelstum een lezing gehouden over het thema ‘Middelstum en het water’.

In de daarna volgende jaren heeft hij zijn onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van het landschap van Noord-Groningen voortgezet. Door gebruik te maken van hedendaagse hulpmiddelen, zoals digitale hoogte- en bodemkaarten, blijkt het mogelijk om tot nieuwe interpretaties van oude schriftelijke bronnen te komen. Op basis van dit voortgezette onderzoek zal hij op 23 maart 2022 nog eens over dit thema spreken. Meer dan in 2013 zal hij aandacht besteden aan de samenhang tussen de ontwikkelingen in de stroomgebieden van Hunze en Fivel. Twee processen zijn daarbij bepalend geweest: de bodemdaling als gevolg van de ontginningen en de opslibbing langs de zeekant en in de Fivelbaai. De overeenkomsten tussen de gebeurtenissen aan de west- en oostzijde van het ‘Woldland’ tussen Hunze en Fivel laten voorzichtige hypotheses toe met betrekking tot de chronologie van de processen.Het landschap is ontstaan in een eeuwenlange dialoog tussen mens en natuur. Inzicht in de wordingsgeschiedenis ervan draagt bij tot een grotere waardering voor het unieke karakter van dit gebied en maakt ons bewust van de kwetsbaarheid van dit natuurlijk en cultureel erfgoed.

De lezing vind plaats in Vita Nova – Middelstum – 20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties