Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Nazaten Doornbosch bezoeken begraafplaats.

Al vele jaren zijn de vrijwilligers bezig met het restaureren en opknappen van de begraafplaats. Regelmatig wordt er dan ook geprobeerd om van de iets oudere graven nazaten te vinden en die op de hoogte te brengen van het onderhoud van de familie graven. Dit heeft al vaak geleid tot succes en financiële bijdragen voor het onderhoud.
Zo werd ook gezocht naar nazaten van het familie graf van Doornbosch en via het bestaande netwerk werden die gevonden.
Afgelopen vrijdag waren twee broers, Mello en Adriaan, uit Amsterdam en Broek in Waterland naar Middelstum gekomen om dit grafmonument te zien.


Nadat ze rondgeleid waren op de begraafplaats en hadden gezien wat de vrijwilligers de afgelopen jaren hebben gepresteerd, schrokken ze wel een beetje van het familiegraf en zagen meteen dat dit de nodige aandacht verdient.
Over het gehele herstel traject, dat met medewerking van natuursteenbedrijf Veenstra uit Uithuizermeeden plaats vind, waren ze zeer content en zegden ook hun financiële bijdrage toe om te zorgen dat dit familie graf er weer in perfecte staat uit komt te zien.