Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

De Hoge Raad van Adel onder de indruk.

Tijdens de overhandig, 9 juni in het raadhuis van Appingedam, van het officiële diploma dat behoort bij het gemeentewapen van Eemsdelta was de Hoge Raad van Adel zeer complimenteus naar de werkgroep over het uiteindelijke resultaat.
De werkgroep bestaande uit een inwoner van de gemeente Appingedam, een inwoner van de gemeente Delfzijl en een inwoner van de gemeente Loppersum, samen met de gemeente archivaris hebben in nauw overleg met de wapentekenaar het nieuwe gemeentewapen voor de gemeente Eemsdelta ontworpen.
De Hoge Raad van Adel sprak in hun voorwoord over een vrijwel uniek gebeuren, meestal zijn het de burgermeesters, wethouders en raadsleden die hun ideeën op tafel leggen, maar in dit geval waren het de 3 inwoners met de archivaris die, nadat ze een aantal keren bijeen hadden gezeten, hun ideeën door de wapentekenaar lieten uitwerken.
De werkgroep, allen lid van diverse historische verenigingen, heeft in kort tijdsbestek een gemeentewapen ontworpen met veel historische symboliek.
Na de lovende woorden werd het wapendiploma door Jhr. Mr. J.P. de Savornin Lohman overhandigd aan burgemeester Ben Visser.