Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Open Monumenten Klassendag

Dit jaar mocht het weer, de klassendag. De groepen 7 en 8 van de basisscholen, Wicher Zitsemaschool, de Wilster en de Klimop konden weer genieten van een aantal monumenten en van de verhalen die zich vroeger in Middelstum hebben afgespeeld.
De 80 kinderen die aanwezig waren werden vooraf in 4 groepen gedeeld en konden zo per groep een onderdeel van het programma bezoeken, Asingapark, Mentheda, de Hippolytuskerk en de Toren.
Om de sfeer van vroeger te laten proeven aan de kinderen waren een aantal medewerkers verkleed in kleding uit de tijd van de verhalen.


Achter de Oude Asingapoort op de plek waar eens de borg Asinga stond kregen de kinderen het verhaal te horen van Barthold Entens van Mentheda,
1539-1580, Watergeus alias Jonker van Middelstum.


De strijder had geen ontzag voor de vijand, door zijn eigen brutaliteit vond hij dan ook de dood.
In de fantasie had de bewoner van Mentheda ook een Valkenier, genaamd Drebbeltje van Toornwerd. De verteller die naast Drebbeltje stond in de tuin van Mentheda wist de kinderen te boeien met de verhalen van de Valkenier, hierbij werd hij ondersteund door zang en gitaarspel.


Zowel in het Asingapark als bij Mentheda waren er een aantal relikwieën van de Oudheidkamer uit Uithuizermeeden te zien. Deze materialen, o.a. helmen, schilden, speer, een geuzenpenning en een morgenster ondersteunden de verhalen van de vertellers.


Na twee programma onderdelen was er een korte pauze en kregen de kinderen een beker drinken met daarbij de Ruwe Bolster van bakker Post.


In de pas gerestaureerde Hippolytuskerk werd de geschiedenis van dit gebouw verteld met extra aandacht voor de prachtige herstelde plafond schilderingen en ook hier kwamen ze Barthold Entens weer tegen.

De vele traptreden van de Toren werden beklommen en konden de kinderen het uurwerk en het toetsenbord van het Hemonycarillon bekijken.
Enkelen durfden het aan om het toetsenbord te beroeren en klonk het liedje Vader Jacob vanuit de toren over Middelstum.


De medewerkers van die dag werden hartelijk bedankt door de kinderen en zij zongen gezamenlijk de vertellers toe met 5 coupletten uit het verhaal van Drebbeltje van Doord.