Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Woensdag 12 oktober lezing Joost Eskes over Kloosters in Noord Nederland

De kerstening van Noord-Nederland kwam in de achtste eeuw na Christus langzaam op gang. Het duurde wel even voor er een functionerend netwerk van parochies ontstond. Vanaf de 12e en 13e eeuw nam het aantal kloosters in onze regio snel toe. Rond 1500 waren er in Groningen zo’n 34 kloosters, in Friesland nog meer. Het dunbevolkte Drenthe telde er maar drie. Die kloosters hadden grote invloed op de mentaliteit, het geloof en de economie van deze streken. Eind zestiende eeuw, dus zo’n vierhonderd jaar later, kwam aan die ontwikkeling een abrupt einde door de Reformatie. De kloosters werden onteigend, de kloosterlingen met pensioen gestuurd, de katholieke kerk verboden. Maar één kloostergebouw zou de eeuwen daarna overleven: het vijftiende eeuwse klooster van Ter Apel.


In deze lezing volgen we aan de hand van foto’s en uitleg de hoofdlijn van de ontwikkeling van de kloosters in Groningen: de wat trage start, de snelle groei en de neergang.
Joost Eskes, is in 1958 geboren in het Gelderse Vaassen maar woont sinds de jaren ’70 in Groningen resp. Friesland. Hij studeerde geschiedenis in ‘Stad’ en werkte als docent voor de opleiding Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen en een paar jaar aan de lerarenopleiding Geschiedenis aan de NHL in Leeuwarden.

Hippolytushoes-Middelstum- 20.00 uur- € 5,00 incl. consumpties