Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Volle zaal in Hippolytushoes bij lezing Kloosters in Noord Nederland door Joost Eskes

Op woensdagavond 12 oktober volgden zo’n vijftig geïnteresseerden een lezing van de Historische Vereniging over het onderwerp ‘Kloosters in Noord-Nederland’.

Inleider was Joost Eskes, historicus en erg geïnteresseerd in vooral die onbekende maar fascinerende eeuwen waarin de Friese Zeelanden, waaronder de Ommelanden, opbloeiden. Tot pakweg 1400 spraken de Middelstummers Fries en misschien nog wel wat langer ook. Het ene na het andere klooster werd gebouwd, ingericht en bewoond door een tsunami aan nonnen en monniken, tot rond 1500 zo’n 5% van de bevolking kloosterling was.

In Groningen zouden zo’n 34 kloosters verrijzen en een enorme macht opbouwen. In de zestiende eeuw bezaten de kloosters samen zo’n 20 a 25% van het land en daarmee een enorm vermogen.

De middeleeuwse kerken van Groningen – waaronder de prachtige Hippolytuskerk – vormen het belangrijkste middeleeuwse erfgoed van onze provincie. De middeleeuwse kloosters het belangrijkste erfgoed dat is verloren gegaan. Gelukkig staat de abdij van Ter Apel nog recht overeind, is de ziekenzaal in Aduard er nog altijd en kun je de kronieken van Wittewierum en Aduard in gewoon Nederlands lezen. Zo is die tijd weliswaar voor altijd passé, maar nog altijd kenbaar en beleefbaar.

Er is ook een uitgebreider verslag van deze avond. Deze kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Kloosters in Noord Nederland – een lezing door Joost Eskes