Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing door Redmer Alma over de veelzijdige Johan van Ewsum

Historische Vereniging organiseert een lezing door Redmer Alma over de veelzijdige Johan van Ewsum op woensdag 16 november in het Hippolytushoes om 20.00 uur. De toegang kost € 5,00 incl. consumpties

Redmer Alma zal met ondersteuning van een PowerPoint presentatie vertellen over één van de opmerkelijkste bewoners van de borg Ewsum, Johan van Ewsum (ca. 1505-1570). Hij leefde in een turbulente tijd maar vond toch nog tijd om zich te wijden aan hobby’s en studie van uiteenlopende aard. Zijn bewaard gebleven archieven zijn uniek omdat zij 300 jaar lang onaangetast zijn gebleven en mede daardoor een gedetailleerd beeld geven van het leven op de borg Ewsum en de havezate Mensinge halverwege de zestiende eeuw..
De Van Ewsums waren in de zestiende eeuw het meest prominente adellijke geslacht van de Ommelanden, met politieke en familiebanden in binnen- en buitenland. In deze lezing wordt ingegaan op de persoon van Johan van Ewsum, in het licht van zijn gezin en familie. De laatste jaren is veel nieuws over Johan van Ewsum boven water gekomen, niet in de laatste plaats de portretten van hem en zijn eerste vrouw. Maar ook is er meer ontdekt over zijn interesse in valkenhouderij, tuinieren en in het algemeen het dagelijkse leven van deze bijzondere Ommelander edelman. Een goede reden om een rijk geschakeerd beeld te geven van deze bijzondere Middelstumer in zijn tijd.