Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing Johan van Ewsum trekt veel bezoekers.

Tijdens de lezing van Redmer Alma over de veelzijdige Johan van Ewsum in het Hippolytushoes waren vrijwel alle 70 stoelen bezet in de grote zaal. Redmer Alma kenner van wat voor vele mensen de “duistere middeleeuwen” zijn, had een duidelijke PowerPoint presentatie gemaakt over Johan van Ewsum, borgheer van Ewsum en Mensinge.

Na de geschiedenis van de familie van Ewsum uit de doeken te hebben gedaan ging Redmer Alma uitgebreid in over het leven van Johan van Ewsum.

Veel documenten die opgesteld zijn door Johan van Ewsum waren in een kist opgeborgen die meer dan 300 jaar gesloten is gebleven.

In deze documenten is veel van zijn levenswijze beschreven.

Zo bezat Johan een valkerij om mee jagen en ook andere adelheden mee te helpen en zo er handel mee te bedrijven.

Ook was Johan een liefhebber van het tuinieren, zowel de bloemen als de groeten en fruit hadden zijn grote aandacht.

In de vele documenten staat ook beschreven hoeveel de mensen in die tijd verdienden, dit werd niet alleen in geld uitgedrukt maar ook in goederen, zoals kleding en schoeisel.

Dat er nog tijd overbleef om de gebouwen ook nog te beheren maakte van Johan van Ewsum een bijzonder veelzijdig en druk mannetje.

De bezoekers hebben die avond genoten van de verhalen en de gewoonten die zich eeuwen geleden afspeelden in vooral Middelstum.