Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Heerlijke seizoen afsluiting vrijwilligers begraafplaats.

De vrijwilligers van de begraafplaats kwamen zaterdag nog een keer bij elkaar om het seizoen 2022 op een gezellige en heerlijke manier af te sluiten. Henk Huizenga, de voorzitter van de vrijwilligersclub, verwelkomde de vrijwilligers en sprak zijn waardering uit over het werk dat was gedaan het afgelopen seizoen. Nadat iedereen was voorzien van een drankje was het woord nog even aan de coördinator, Kees Geut, van de vrijwilligers.

Hij nam vluchtig de werkzaamheden van het afgelopen seizoen door met als meest in het oog springende het familiegraf van Doornbosch, zoals het nu lijkt kan in het voorjaar van 2023 dit graf weer helemaal hersteld zijn.

De tafels waren inmiddels door Klaas Everts voorzien van een warm en koud buffet en na een uitleg van het gene dat er zoal op de tafels stond gingen de vrijwilligers naar de tafels om het heerlijke buffet op hun borden te scheppen.

Na van het warm en koud buffet te hebben genoten stond voor een ieder inmiddels een echt Hollands dessert klaar waar ook smakelijk in werd gegeten.

Na het eten nam Henk Huizenga nog even het woord en zei:

De opkomst is groot -wat alleen al heel veel zegt- en ook de sfeer is zeer plezierig, mede dank zij het gegeven dat de mensen elkaar goed kennen én merkbaar waarderen.

Sfeer en opkomst samen zijn in onze beleving ook tekenend voor weer een succesvol verlopen seizoen, tot april 2023.