Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

15 maart 2023, jaarvergadering en lezing door Reinder de Vries

Op 15 maart houden wij onze jaarvergadering. Deze begint om 19.30 uur en is uiteraard alleen toegankelijk voor onze leden. Na een korte pauze is het om 20.30 uur tijd voor de lezing. Deze is wel toegankelijk voor iedereen.

Lezing over oude boerderijen en molens in het Fivelgebied

De lezing wordt verzorgd door Reinder de Vries. Hij weet veel over de historie van oude boerderijen en molens in het Fivelgebied en zal ons meenemen langs een spreekwoordelijke route door het gebied. Aan de orde komen o.a. de boerderij Melkema in Huizinge en de molen De Hoop in Middelstum. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het ontstaan van de verschillende gebouwen. Ook de recente restauraties van de boerderijen De Haver bij Onderdendam en Occo Reintiesheerd in Stedum zullen aan de orde komen. Eén avond is eigenlijk niet genoeg om de vergaande historie van al deze gebouwen te vertellen, maar De Vries zal de meest interessante en opmerkelijke verhalen er uit lichten aan de hand van een powerpoint presentatie.

Locatie: Verzoamelstee Hippolytushoes MIddelstum

Foto: Binnenkant van de woning in boerderij Melkema.