Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Verslag Ledenvergadering met nieuw erelid Kees Geut

Op 15 maart jl. hield de Historische Vereniging Middelstum haar jaarlijkse ledenvergadering in het Hippolytushoes.
Tijdens deze vergadering werd Kees Geut, sinds jaar en dag actief bestuurslid van de Historische Vereniging, door de vergadering benoemd als erelid van de vereniging.

Vanwege gezondheidsproblemen is Kees helaas gedwongen te stoppen met zijn werkzaamheden als bestuurslid.

Kees staat vermeld op de oprichtingsakte van 27 oktober 2011. Sindsdien was hij hét aanspreekpunt van onze vereniging, vraagbaak voor alles wat met Middelstum te maken heeft en werden de persoonlijke vragen en vragen per mail binnen 24 uur beantwoord. Kees heeft in al die jaren vrijwel alle functies binnen het bestuur bekleed. Daarnaast hield hij zich onder andere bezig met de Commissie 4/5 mei, de Jodenvervolging en zorgde hij ervoor dat er in Middelstum Stolpersteine werden gelegd. Ook was hij actief met het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag. Samen met Hennie Toolsma betrok hij de jeugd van Middelstum bij de Middelstumer historie. Dit deden zij onder andere door het organiseren van de klassendag die gekoppeld is aan de Open Monumentendag. Naast al deze werkzaamheden voor de Historische Vereniging is Kees ook de coördinator van de vrijwilligers ‘Herstel begraafplaats Middelstum’. Hij onderhoudt de contacten met de vrijwilligers, de sponsoren en de gemeente. Al deze taken, en naast bovengenoemde nog veel meer, werden tot in detail en met uiterste precisie door Kees uitgevoerd.
De aanwezige leden onderstreepten de benoeming van Kees tot erelid met een luid applaus.

Na de vergadering luisterden de zo’n 40 aanwezige leden naar een lezing over oude boerderijen en molens in het Fivelgebied, verzorgd door de heer Reinder de Vries. De heer de Vries nam ons mee langs een route door het gebied. O.a. de boerderij Melkema in Huizinge en de molen De Hoop in Middelstum kwamen langs. Ook de recente restauraties van de boerderijen De Haver in Onderdendam en Occo Reintiesheerd in Stedum kwamen aan de orde.

De volgende lezing, verzorgd door Pauline Broekema, vindt plaats op 12 april.