Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Spreekbuis als schenking!

Sommige schenkingen vragen om een toelichting. Na afloop van onze jaarvergadering kwam mevrouw Ten Wolde naar ons toe met deze fluitjes. Ze zijn gebruikt in het oude gemeentehuis en dienden ervoor om de bode te waarschuwen als er bijvoorbeeld koffie kon worden gebracht, of voor andere belangrijke zaken.
Het fluitje werd op een soort van buizenstelsel geschoven. Een hele vroege vorm van intercom dus. Extra leuk detail is dat deze fluitjes nog gebruikt (en gered) zijn door gemeentearchitect Sietze Veenstra.
Het fluitje had geen speciale naam, het systeem wel: spreekbuis.