Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Fototentoonstelling Noorderlicht

In de Hippolytuskerk in Middelstum is momenteel de fototentoonstelling “De Foto Opdracht” te zien. In deze tentoonstelling brengen vijf fotografen van de Noorderlicht Fotosalon het verhaal van vijf bewoners uit Middelstum in beeld. De bewoners geven een beeld van hun leefgebied dat aansluit op hun eigen ervaringen en hun kijk op de toekomst. De bewoners bepaalden zelf wat er in beeld moest worden gebracht, de fotografen van Noorderlicht hoe dat gebeurde en in welke vorm. In deze tentoonstelling is het resultaat te zien van deze samenwerking. Het zijn hele persoonlijke verhalen geworden, tegelijkertijd raken ze een belangrijke vraag die achter deze visuele vertellingen ligt: hoe kan Groningen veranderen en toch zichzelf blijven?

Deze tentoonstelling is te bekijken gedurende de openingstijden van de Hippolytuskerk (dagelijks van 10-17). De officiële opening is op 30 april om 15:30 uur. Daarna is de tentoonstelling nog t/m 4 juni in de Hippolytuskerk te zien.

De fotografen zijn: Pieter Tonnis de Graaf, Caroline Penris, Marc Knip, Anita Oosterloo en Erik Slot. In samenwerking met: Pieter Goldhoorn, Fré Tuitman, Jannie en Jakob Blauw, Jacob Hogendorf en Dick Wijgchel.

Dit bijzondere project is tot stand gekomen door een meerjarige samenwerking tussen Stichting Fotografie Noorderlicht en het BPD Cultuurfonds, genaamd Hernieuwde Energie.