Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

‘Wat is t weerd’ (21 oktober 2015)

Woensdag 21 oktober 2015 
Bovenzaal Ewsum 20.00 uur
Erik Boerma met is het kunst of is het kitsch
‘Wat is t weerd’

Deze avond staat in het teken van het bepalen van de herkomst van door de bezoekers meegebrachte “Antiquiteiten”. Erik Boerma zal na een korte inleiding over zijn werk en de ontstaansgeschiedenis van de in deze regio zeer bekende “Boerma’s Antiekhoeve” zich volledig gaan verdiepen in de dingen die dan ter tafel komen. Hij zal zijn mening geven over: is het kunst of is het kitsch en welke waarde kunnen we daaraan hechten. Door de te verwachten drukte van velerlei inbreng wordt men verzocht niet meer dan twee objecten mee te nemen.

Najaar 2015 1