Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Molensteentafel op historische plek.

Sinds kort is in samenwerking met de gemeente, Dorpsbelangen en de Historische Vereniging een tafel geplaatst op de hoek van de Grachtstraat/Heerestraat.


Meer dan een eeuw geleden stond op deze plek de Stoomkorenmalerij van D. Steendam die hiervoor in 1910 een hinderwetvergunning aanvroeg.


Jaren later werd de behuizing en de maalderij afgebroken en ontstond er een parkje waar nu een bankje en de tafel zijn geplaatst.


Bij eerdere werkzaamheden in het dorp kwam deze molensteen beschikbaar en werd door Dorpsbelangen en de Historische Vereniging het idee geopperd om daar een tafel van te maken en deze te plaatsen op de hoek waar vroeger de maalderij had gestaan, een klein stukje geschiedenis herleeft weer op deze manier.


Door de bereidwilligheid en het financieel mogelijk maken door de gemeente Loppersum werd naar een degelijke uitvoering gezocht, deze werd gevonden bij Natuursteenbedrijf Veenstra in Uithuizermeeden.


Nu de tafel en bankje geplaatst zijn heeft Middelstum weer een mooie plek om alle dorpsnieuwtjes door te nemen en zal het wel snel als “leugenbankje” kunnen worden betiteld.