Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing over de gewelfschilderingen fraai weergegeven.

De lezing over de gewelfschilderingen door Derk Smit is bij de bezoekers zeer goed ontvangen.
Smit begon zijn verhaal over de verschillende schildertechnieken door de eeuwen heen en kwam zo automatisch terecht bij zijn passie, de gewelfschilderingen van de Hippolytuskerk in Middelstum.


In de publicaties vooraf aan deze lezing werd men geconfronteerd met een afbeelding van een Eend in een pot. Dit moest door Smit wel even worden uitgelegd: iemand in zijn eigen vet laten gaar koken, zich niet met iemand bemoeien, hem geheel aan zich zelf over laten.


Hieruit blijkt wel dat bepaalde schilderingen soms uit de fantasie van de schilder werden gemaakt. Een hele bekende en veel besproken schildering is die van Adam en Eva in het paradijs, deze is zo duidelijk te zien dat het vrijwel geen uitleg behoefde.


Het valt op dat er in vele schilderingen dieren zitten verscholen, vooral in de schildering waar een vos in afgebeeld wordt, deze wordt na goed kijken toch gevonden.
Wat ook opvalt dat er in veel gewelfschilderingen vogeltjes rond vliegen, een teken van vrijheid zegt Smit.


Bij een aantal schilderingen is soms heel duidelijk te zien dat bij eerdere restauraties er een kleur restauratie heeft plaats gevonden, de kleuren zijn dan iets sprekender van kleur dan het oorspronkelijke, dat vind ik soms wel storend maar dat is een kwestie van smaak zegt Smit, aan de hand van een foto van het gewelf van Mari laat hij dit duidelijk zien.


Alle schilderingen van de gewelven konden die avond niet worden vertoond, daar voor zijn er te veel, maar de uitleg die er werd bij gegeven was uitgebreid en met humor verweven.


Het was een zeer boeiende avond met het grote voordeel van de hedendaagse digitale technieken, dat de gewelfschilderingen vergroot in beeld konden worden gebracht.
Velen zeiden dan ook aan het einde van de avond om de gewelfschilderingen in de Hippolytuskerk met eigen ogen te willen aanschouwen.


De afgelopen maanden heeft er nog weer een restauratie plaats gevonden en is de kerk alle dagen van 10.00 tot 17.00 geopend om het geheel te bezichtigen.