Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Gemeente Eemsdelta neemt struikelstenen in beheer

In de periode 2014-2021 hebben respectievelijk Stichting Struikelstenen Appingedam, Werkgroep Struikelstenen Termunten, Stichting Historie Garrelsweer, Historische Vereniging Middelstum en het 4/5 mei comité Middelstum ervoor gezorgd dat er struikelstenen (Stolpersteine) zijn gelegd in Appingedam, Borgsweer, Garrelsweer, Middelstum, Termunterzijl en Woldendorp bij de huizen waar joodse families hebben gewoond die in de 2e Wereldoorlog op transport zijn gezet en vermoord in concentratie kampen.

Om ontlast te worden van de verantwoordelijkheid voor het eigendom en beheer hebben deze partijen hierover afspraken gemaakt met de gemeente Eemsdelta.

Het gaat om 105 struikelstenen; deze worden toegevoegd aan het areaal kunst in de openbare ruimte van de gemeente Eemsdelta (onderdeel: oorlogsmonumenten/gedenktekens).

Naast het feit dat de gemeente Eemsdelta nu  formeel eigenaar is van de struikelstenen heeft de overdracht vooral ook een symbolisch karakter. De gemeente onderstreept nog eens het belang van de initiatieven van de betrokken partijen waardoor we ons de omgekomen Joodse inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Eemsdelta blijven herinneren.

De gemeente en betrokken partijen hebben de afspraken rondom overdracht eigendom en beheer schriftelijk vastgelegd en deze zijn op 11 juli ondertekend. Deze overdracht vond plaats in de synagoge te Appingedam. Zo is het behoud en beheer van de struikelstenen goed geborgd voor de toekomst. Het jaarlijks onderhoud van de struikelstenen blijft een verplichting van de vier partijen.