Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Yearly Archives: 2021

Inloopdag over transport en vervoer afgelast

Gezien de steeds toenemende besmettingen en de aanscherping van de maatregelen heeft het bestuur van de Historische Vereniging besloten om ook de inloopdag over transport en vervoer, die voor zaterdag 18 december staat gepland in het Hippolytushoes, niet door te laten gaan. Lees meer

Lezing gewelfschilderingen afgelast

De forse toename van het aantal coronabesmettingen en de aanscherping van de maatregelen hebben ook consequenties voor de Historische Vereniging Middelstum. Hierdoor kan de lezing van Derk Smit over de gewelfschilderingen in de Hippolytuskerk, die voor woensdagavond 24 november in Vita Nova op de agenda staat, helaas niet doorgaan. Lees meer

Woensdag 27 oktober lezing door Bertus Fennema over architect S.A. Veenstra

Middelstum is gekleurd met veel gebouwen van architect Sietze Veenstra.
Hij werkte in de jaren 1930-1940 in en vanuit dat dorp als zelfstandig architect en bouwkundig opzichter bij de gemeente. In die tien jaar ontwierp hij in het dorp woningen, woon-winkelpanden, een school, een boerderij en een boerenschuur. Het gezicht van Middelstum is deels door hem bepaald. Lees meer