Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief

Beeldbank

HVM op facebook

Verslag Ledenvergadering met nieuw erelid Kees Geut

Op 15 maart jl. hield de Historische Vereniging Middelstum haar jaarlijkse ledenvergadering in het Hippolytushoes.
Tijdens deze vergadering werd Kees Geut, sinds jaar en dag actief bestuurslid van de Historische Vereniging, door de vergadering benoemd als erelid van de vereniging. Lees meer

Werkzaamheden bij en op de begraafplaats

De gemeente heeft in samenwerking met van der Laan Handelsonderneming de opslag achter de begraafplaats voorzien van betonnen vakken.

Voorheen was het een stortplaats die niet meer te overzien was van wat er allemaal gestort werd. Lees meer

Woensdag 15 februari lezing door Aafke Steenhuis.

De Historische Vereniging Middelstum organiseert haar eerste activiteit in 2023.

Verhalen van het Groninger Ommeland
In ‘Verhalen van het Groninger Ommeland’ schrijft Aafke Steenhuis over bijzondere, historische plekken in de provincie Groningen. Lees meer

Zeer succesvolle inloopdag Historische Vereniging

De traditionele inloopdag, van zaterdag 10 december 2022 in het Hippolytushoes is een zeer goed bezochte dag geworden.

Buiten bij de ingang zagen de bezoekers reeds het vervoermiddel dat vroeger veel werd gebruikt en aangaf wat het thema van die inloopdag was namelijk TRANSPORT EN VERVOER. Lees meer

Heerlijke seizoen afsluiting vrijwilligers begraafplaats.

De vrijwilligers van de begraafplaats kwamen zaterdag nog een keer bij elkaar om het seizoen 2022 op een gezellige en heerlijke manier af te sluiten. Henk Huizenga, de voorzitter van de vrijwilligersclub, verwelkomde de vrijwilligers en sprak zijn waardering uit over het werk dat was gedaan het afgelopen seizoen. Nadat iedereen was voorzien van een drankje was het woord nog even aan de coördinator, Kees Geut, van de vrijwilligers. Lees meer