Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van onze vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes. Maar we hebben uw hulp nog wel even nodig!

Lees meer...

Activiteit: Excursie naar werkende stoommachine

Datum: Zaterdag 20 mei
Vertrek 12:00 uur


Op 20 mei organiseert onze vereniging een excursie naar SIEPCO, Stichting Industrieel Erfgoed Pekela en Culturele Ontwikkeling, zij hebben voor ons een uitgewerkt programma  gemaakt.

Lees meer...

Tweede druk Knikkeren in spertijd

Tijdens de heropening van het  oorlogsmuseum aan de Oude schoolsterweg 24  op 22 april om 10.30 uur wordt tevens gestart met de verkoop van de tweede druk van het boek Knikkeren in spertijd geschreven door oud Middelstumer Meile Bakker.

Lees meer...

Heropening Oorlogsmuseum Middelstum

Toen ons lid Ties Groenewold zijn oorlogsmuseum in 2015 opende kon hij nog niet vermoeden dat dit museum een publiekstrekker van grote klasse zou worden. Nu nog maar twee jaar later is door de vele ingebrachte en de door hem zelf aangekochte stukken het museum uit zijn voegen gebarsten.

Lees meer...

Ties Groenewold over Rottumeroog in oorlogstijd

In een goedgevulde zaal van Vita Nova gaf ons lid Ties Groenewold een lezing met als thema “Rottumeroog in oorlogstijd”.

Lees meer...

Even voorstellen: Diane Holtkamp

Op de afgelopen ledenvergadering van 22 maart ben ik toegetreden als bestuurslid bij onze Historische Vereniging en heb de taak als secretaresse van Hennie overgenomen, het zal moeilijk zijn haar te evenaren maar ik ga er in ieder geval mijn best voor doen.

Lees meer...