Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van onze vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes. Maar we hebben uw hulp nog wel even nodig!

Lees meer...

Programma najaar 2016

Dit najaar zijn er twee lezingen over architecten die op het platte land van Groningen actief waren, de eerste op 12 oktober gaat over de architect Gerrit Nijhuis en de tweede op 17 november over vader en zoon Tilbussscher.
Onze traditionele inloopdag is 10 december op Ewsum en daarvan is het thema dit jaar oud speelgoed, die dag is er ook een taxateur aanwezig.

Lees meer...

Zaterdag 10 december inloopdag op Ewsum vanaf 11.00 uur. Thema: OUD SPEELGOED

In samenwerking met “Stichting Oudheidkamer” uit Uithuizermeeden organiseert de Historische Vereniging op 10 december hun jaarlijkse inloopdag met als thema: OUD SPEELGOED.

Lees meer...

Megaklus voor de vrijwilligers “Herstel begraafplaats”

Voor het komende seizoen ligt er een megaklus voor de vrijwilligers in het verschiet. Na twee seizoenen gewerkt te hebben aan de restauratie van de zeer verwaarloosde hekken die de graven behoren te sieren komt er nu zicht op herplaatsing.

Lees meer...

Stolpersteine in Middelstum

Ter nagedachtenis aan de Joodse medeburgers in Middelstum die tijdens de Duitse bezetting in 1942 zijn weggevoerd en niet zijn teruggekeerd worden Stolpersteine (Struikelstenen) gelegd in de trottoirs voor de woningen waar zij hebben gewoond.

Lees meer...

Veel verscheidenheid in Middelstumer architectuur.

De verschillende architecten die in Middelstum hun stempel op veel woningen hebben gedrukt kwamen donderdagavond, tijdens de lezing van Joop Tilbusscher uitgebreid aan bod.

Na een uitgebreid welkom van de voorzitter van de Historische Vereniging was het woord aan Joop Tilbusscher die via een PowerPoint presentatie de bezoekers een wandeling door Middelstum liet maken en regelmatig stil stond bij een in het oog springend pand.

Lees meer...