Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van onze vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes. Maar we hebben uw hulp nog wel even nodig!

Lees meer...

Activiteiten najaar 2017

21 oktober speciale aandacht voor 1940-1945 bij en in het oorlogsmuseum aan de Oude schoolsterweg.

1 november lezing door Dhr. H.G. Reinders over de borgenkaart van Beckeringh in Vita Nova.

25 november avondvullend programma over de Kerstvloed van 1717 in de Hippolytuskerk.

16 december onze traditionele inloopdag op Ewsum met als thema fabrieken en huisbedrijfjes (Lees meer).  

Zaterdag 21 Oktober Oorlogsmuseum

21 oktober is de laatste officiële open dag van het Oorlogsmuseum dit jaar.

Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Er zal die dag een speciale vertelhoek worden ingericht waar iedereen die daar behoefte aan heeft zijn of haar verhaal over 1940-1945 kan vertellen. Een van de vertellers is Kor Hofman die van 14.00 tot 14.30  uur zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog  wil delen met de bezoekers.

Lees meer...

Afsluiting herinrichting verwaterd.

De feestelijke afsluiting van de herinrichting van Middelstum op zaterdag 30 september moest helaas door de weersinvloeden naar plan B worden verwezen.

Vanaf 14.00 uur begon het te regenen en dat hield aan tot 20.30 uur.

Lees meer...

Feestelijke afsluiting herinrichting Middelstum

Zaterdag 30 september vieren de inwoners uit Middelstum dat alle herinrichtingswerkzaamheden in hun dorp zijn afgerond. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting en dat heeft geleid tot een nog mooier Middelstum. 

Lees meer...

Oudheidkamer in “Herberg In De Valk” tijdens de Open Monumentendagen

In het oudste gedeelte van Herberg In De Valk, de eetkamer uit 1630, waren de tafels  geheel in sfeer gedekt door Dhr. Prins  van de Oudheidkamer uit Uithuizermeeden.

Lees meer...