Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van onze vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes. Maar we hebben uw hulp nog wel even nodig!

Lees meer...

Activiteiten najaar 2017

21 oktober speciale aandacht voor 1940-1945 bij en in het oorlogsmuseum aan de Oude schoolsterweg.

1 november lezing door Dhr. H.G. Reinders over de borgenkaart van Beckeringh in Vita Nova.

25 november avondvullend programma over de Kerstvloed van 1717 in de Hippolytuskerk.

16 december onze traditionele inloopdag op Ewsum met als thema fabrieken en huisbedrijfjes (Lees meer).  

Feestelijke afsluiting herinrichting Middelstum

Zaterdag 30 september vieren de inwoners uit Middelstum dat alle herinrichtingswerkzaamheden in hun dorp zijn afgerond. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting en dat heeft geleid tot een nog mooier Middelstum. 

Lees meer...

Oudheidkamer in “Herberg In De Valk” tijdens de Open Monumentendagen

In het oudste gedeelte van Herberg In De Valk, de eetkamer uit 1630, waren de tafels  geheel in sfeer gedekt door Dhr. Prins  van de Oudheidkamer uit Uithuizermeeden.

Lees meer...

Ondanks het slechte weer een zeer geslaagde klassendag.

De weersinvloeden, het was nogal regenachtig die dag, hadden gelukkig weinig invloed op de klassendag, alle activiteiten die voor buiten waren gepland werden omgezet naar plan B en zo konden de kinderen van de groepen 7 en 8 van de drie basis scholen alles onderdak beleven.

Lees meer...

Klassendag en Open Monumentendagen in Middelstum

Traditiegetrouw  is op de vrijdag voor de Open Monumentendagen de Klassendag, die dag gaan de groepen 7 en 8 van de drie basisscholen in Middelstum op pad door het dorp.

Dit jaar begint het festijn in en rond de Damsteekerk aan de Boerdamsterweg.

Lees meer...