Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 7 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Beeldbank
HVM op facebook

Laatste nieuws

Primeur bij lezing Tiggeljong door Jan Bos

In een goed gevulde zaal van Vita Nova waren het Jan Bos en de muzikant Krzysztof Groen die de bezoekers helemaal stil kregen met het verhaal van Yp, hoofdpersoon in het boek geschreven door Jan Bos.
Na eerst van Krzysztof zijn muzikale kwaliteiten met het lied: Grunneger Jong te hebben genoten begon Jan te vertellen over het ontstaan van het boek. Lees meer

Herinrichting OORLOGSMUSEUM MIDDELSTUM

Ook voor het komende seizoen is de herinrichting van het oorlogsmuseum een must, er zijn in de winterperiode weer heel veel nieuwe materialen binnen gekomen zodat Ties Groenewold, eigenaar van het museum, avond aan avond bezig is geweest om al het materiaal weer een plekje te geven. Lees meer

Nestkastjes voor de begraafplaats

Op de begraafplaats aan de Delleweg zijn aan de Lindebomen 9 nestkastjes opgehangen.
Dhr. Westra van de Vlaslaan is dagelijks bezig om van hout, meestal van afvalstukken van verschillende fabrieken en bouwplaatsen, allerlei voorwerpen te maken waaronder speelgoed en nestkastjes. Lees meer

Tiggeljong een veurlezing deur Jan Bos

De Historische Vereniging organiseert op woensdag 13 maart om 20.00 uur een lezing door Jan Bos met muzikale omlijsting door Krzysztof Groen, deze lezing wordt gehouden in Vita Nova.
Tiggellaand? “Onlaand”, zeggen kerels dij der waarkt hemmen. Haarstdag, “Tiggellaand wordt te nat, klaaischuur vol, joen waark is doan”. Lees meer

Herberg in de Valk loopt vol bij jaarvergadering Historische Vereniging

Alle stoelen in het restaurantgedeelte van In de Valk waren tot de laatste toe bezet tijdens de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging.
Na het welkomstwoord door voorzitter Schollema werd het jaaroverzicht besproken en hieruit bleek dat ook in 2018 de vereniging bijzonder actief is geweest, zo waren er 10 lezingen en excursies door de vereniging zelf georganiseerd en deden ze nog aan 8 gezamenlijke activiteiten mee. Lees meer

Alle berichten….